XV NIEDZIELA ZWYKŁA:

  700 1) W intencji Ojczyzny

        2) † Stanisława Łaza w 7 r. śm., jego rodziców i teściów

  900 † Stanisławy Jaworskiej, Józefa męża

1100 Dzięk. w 18 r. ur. Michała Ziętarskiego z prośbą o Boże bł.
        i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu.

INTENCJE MSZALNE 16.07.2018 - 22.07.2018r.

PONIEDZIAŁEK: 1800

 † Jarosława Wawaka (od rodz. Bętkowskich i Kortów)

WTOREK: 700

 † Janiny Krupa (od kuzynek Ali i Lucyny)

ŚRODA: 1800

 † Czesława Sendorka i jego rodziców

CZWARTEK: 700

 † Janusza Solarza (od teściowej)

PIĄTEK: 1800

 † Stanisława Krochmala w 4 r. śm. i jego ojca

SOBOTA: 1800

 † Edwarda Krystiana w 20 r. śm. (od córki Marii z rodz.)

 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA:

  700 † Bogumiły Kotaby, Józefa męża w 1 r. śm.

  900 † Jana Noska w 4 r. śm., Stefanii żony

1100 W intencji Parafian