V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU:

  700 W intencji Parafian o dobre przeżycie rekolekcji

  900 † Marii i Bolesława Maciejasz w r. śm.,

1100 1) † Józefa Jelenia

        2) † Józefa Podsiadło (w 100 r. ur.) 

               i zmarłych z rodz. Podsiadło i Szewczyków

1700 † Józefa Świdra, jego rodziców i rodzeństwo

INTENCJE MSZALNE 19.03.2018 - 25.03.2018r.

PONIEDZIAŁEK:

 730 † Janiny Krupa (od rodz. Tomasików)

1800 † Władysławy Drąg (od Grupy Teatralnej z Brzegów)

WTOREK:

730 † Anny Król (od chrześnicy Jolanty z rodz.)

1000 † Jerzego Kłapyty

1800 † Marka Tokarczyka (od żony)

ŚRODA:

730 † Jarosława Wawaka (od syna Mirosława z rodz.)

900 W intencji chorych z naszych rodzin

1100 † Anny Pietrusa 

1800 † Stanisława Zakręckiego (od rodz. Śliwów)

CZWARTEK: 1800

 † Stefana Kolasy (od córki Grażyny z mężem)

PIĄTEK: 1800

 † Rafała Batora (od sąsiadów Stanków)

SOBOTA: 1800

 † Lucyny Nalepki, Janusza syna (od przyjaciółki)

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ:

  700 W intencji Parafian

  900 † Janiny i Władysława Matuszyk

1100 † Albiny Szewczyk w 20 r. śm., Piotra męża

1700 † Józefa Maćkowskiego, jego rodziców,
           Józefa Piernika, Agaty zony