W Grabiu znajduje się cenny, drewniany Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, pochodzący z połowy XVIIIw.

Parafia istniała jednak już w średniowieczu, pierwsza świątynia w miejscowości Grabie powstała najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIVw. z fundacji Wierzbięty z Branic.

Z tego kościoła pochodzi m.in. kamienna gotycka chrzcielnica oraz zachowany fragmentarycznie gotycki portal do zakrystii. Co najmniej od XVIw. przy kościele działała szkółka parafialna kształcąca okolicznych mieszkańców.

Istniejąca dzisiaj budowla została wzniesiona na nowym miejscu w latach 40. XVIIIw.  (od 1742 do 1747r.) staraniem księży Jakuba Cichońskiego (miejscowego proboszcza)  oraz Wawrzyńca Rempalskiego i Antoniego Krząnowskiego (dziekanów proszowickich). Konsekracji świątyni 14 września 1747r. dokonał biskup krakowski Michał Kunicki. Kościółek kilkakrotnie był remontowany i nieznacznie przerabiany, m.in. po zniszczeniach  z 1914r. (kościół wówczas został zdewastowany i obrabowany).

Kościół jest drewniany, salowy. Posiada chór muzyczny ponad głównym wejściem.

Nie posiada wieży, jedynie sygnaturkę na dachu, obok kościoła znajduje się wolno stojąca drewniana dzwonnica. Wnętrze kościoła (w tym strop) zdobione jest polichromią, pierwotna została wykonana w 1754r., obecna (wykorzystująca zapewne pozostałości starszej) w 1907r. W ołtarzu głównym znajduje się uznawany za cudowny obraz Matki Bożej Grabskiej (pochodzący prawdopodobnie z XVIIw.).

 

 

 

JAN PAWEŁ II

 

" Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka."

Grabie 32 32-002 Węgrzce Wielkie
google maps module for joomla 3