5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU:

  700Kazimierza Smalucha

  900 1) O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Józefa Pieczary i jego rodziny

         2) Józefa Piernika, jego rodziców, Zofii i Stanisława

1100 1) W intencji Parafian

        2) Władysława Czuły w 15 r. śm., Józefy żony

1700Stefana Sroki w 2 r. śm.

 

INTENCJE MSZALNE 27.03 - 02.04.2023r.

PONIEDZIAŁEK:

  800Gerarda Miernickiego

  900 Stefanii Siemiączko (od sąsiadów Domiceli Nowak z synem Markiem)

1800Ryszarda Misia (od zony z rodz.)

WTOREK:

  800 Genowefy Szeląg (od brata)

1800Janiny Bętkowskiej (od wnuków)

ŚRODA:  700

  800Janiny Rokosz (od siostry Krystyny)

  900 Henryka Iskrzyckiego (od sąsiadów Szewczyków)

1100 W intencji chorych i cierpiących z naszej parafii

1800Tadeusza Zielińskiego (od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Grabia)

CZWARTEK: 1800

 † Albiny Szewczyk w 25 r. śm., Piotra męża

PIĄTEK: 1800

 † Antoniego Świdra w r. śm., Janiny żony, Władysława syna, ich rodziców, Franciszka Krystiana, Marii żony

SOBOTA: 1800

 Nowenna i zmiana tajemnic różańcowych

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ:

  700Franciszka Nagięcia w 15 r. śm., zm. z rodz. Nagięciów i Szewczyków

  900 Krystyny i Ludwika Czaplak, ich rodziców, Józefa Wieczorka zięcia

1100 W intencji Parafian

1700Henryka Młynarskiego w 17 r. śm., jego rodziców i teściów.