ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY O POKÓJ - CAMPUS MISERICORDIAE 01-01-2020

 

 

 

Na Rondzie Światowych Dni Młodzieży zapłonął Płomień dla Panamy! Po wspólnej modlitwie przy figurze Matki Bożej z Loreto w Domu Miłosierdzia, poświęconej przez Papieża Franciszka w 2016 roku, udaliśmy się pod pomnik ŚDM, aby razem rozpalić symboliczny płomień dla młodych.Tego dnia zabrzmiał też Dzwon Miłosierdzia oraz hymn Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

ŚWIĘCENIE POKARMÓW W CAMPUS MISERICORDIAE

 

 

 

 

Poświęcenie przez Ojca Świętego Franciszka Domu Opieki Całodniowej na Campus Misericirdiae.

Przed Mszą św. "Rozesłania" Ojciec Święty Franciszek poświęcił Dom Opieki Całodniowej.

 

 

 

 

Parafialny Komitet Światowych Dni Młodzieży pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim rodzinom które otworzyły drzwi swoich domów aby przyjąć pielgrzymów i kapłanów z Diecezji Włocławskiej uczestniczących w XXXI  Światowym Dniu Młodzieży w Krakowie. Dziękujemy za przygotowanie śniadań i innych posiłków, pomoc w transporcie pielgrzymom oraz za wszelkie dobro okazane w tych dniach.

Serdeczne podziękowania, kierujemy także na ręce przedstawicieli lokalnych władz, organizacji i stowarzyszeń,  które w sposób bardzo wydatny przyczyniły się do tego,  aby to historyczne święto wiary, nadziei i miłości przebiegło w atmosferze radosnego wyczekiwania na spotkanie z Piotrem naszych czasów,  Papieżem Franciszkiem.

Święty Jan Paweł II powiedział, : „ że człowiek jest wielki nie przez to, co ma lecz przez to czym dzieli się z innymi…,” dlatego serdeczne Bóg zapłać kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli za to, iż w tych dniach potrafili podzielić się z innymi tym co w człowieku najpiękniejsze, otwartością ludzkich serc.Dziękujemy za każdą pomoc okazaną pielgrzymom mieszkającym w naszej parafii a także tym pielgrzymom którzy udawali się na sobotnio  - niedzielne spotkanie na Campus Misericordiae  w Brzegach.

Cieszymy się iż wspólnie z wami  mogliśmy współtworzyć to piękne wydarzenie, które na trwałe zostało wpisane już do annałów naszej parafii. Zapewniając o swojej wdzięczności i pamięci w modlitwie, głęboko wierzymy, iż  Pan stwórca wszelkiego dobra, będzie obficie udzielał wam Bożych łask, że źródeł swego nieskończonego Miłosierdzia.

 

 

 

Parafialny Komitet Organizacyjny

ŚDM Grabie 2016

 

 

Odpowiedź Ojca św. Franciszka na zaproszenie do odwiedzenia naszej Parafii w czasie ŚDM.

NIEDZIELA MISYJNA ORAZ DOŻYNKI PARAFIALNE 2019